1. تعاریف

انیمیشن های با زمان بیشتر از 75 دقیقه در این دسته جا می گیرند .

تولید در این بخش نیازمند زبان جهانی و رعایت استانداردها و معیار های بین المللی است.

میانگین برآورد هر فیلم تولید شده در این بخش 6000000000 ریال (تا مشارکت 50% ) برای سال 1398 پیش بینی شده است.

*  اولویت مشارکت مرکز در این بخش تامین پشتیبانی لجستیک در ایران و به کارگیری عوامل ایرانی است.

مراحل جلب حمایت و گردش کار :

 1. تکمیل فرم ارائه طرح در سایت
 2. ارائه پروانه ساخت سینمایی از معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی
 3. تکمیل و ارایه فرم پیشنهاد (Proposal) فیلم سینمایی بر اساس فرم مورد نظر مرکز. (امکان دریافت فرم پروپوزال و سایر توضیحات از واحد انیمیشن مرکز میسر است که شامل رزومه ، کانسپت ، برآورد مالی، پیش نمایش(preview) یا خلاصه تصویری - پیش پرده (Trailer) و... به صورت فارسی و انگلیسی است)
 4.  ارائه کلیه اطلاعات و سوابق مربوط به طرف خارجی و همچنین ارائه کلیه اسناد قانونی و قرارداد تهیه کننده ایرانی با طرف خارجی

تبصره: تایید صلاحیت تهیه کننده خارجی توسط هیئتی مرکب از  (مدیرعامل- معاون انیمیشن- مدیر بین الملل – مدیر بازرگانی و معاون مالی اداری و حقوقی ) صورت می گیرد.

 1. بررسی طرح در شورای انیمیشن

تبصره: در صورت صلاحدید، شورا هنگام بررسی طرح ها از یک کارشناس که تجربه مرتبط داشته باشد دعوت می کند.

 1. تعیین تکلیف طرح با دو گزینه تصویب یا رد.
 2. در صورت تایید ، طرح به تصویب مدیر عامل می رسد.
 3. ارائه تعهد نامه طرف خارجی مبنی بر تامین بخشی از هزینه ی تولید
 4. تکمیل فرم تنظیم عقد قرارداد.
 5. عقد قرارداد در دو نسخه فارسی و انگلیسی
 6. طرف قرارداد مکلف است از آغاز پروژه تا مرحله پایانی یک نسخه از کلیه ی مکاتبات و اسناد تعهد آور به خصوص با طرف خارجی را به مرکز ارائه نماید.
 7. نظارت و کنترل (مطابق شرح مندرج در بند  8-2 بخش سوم )

2-13-   ارزیابی : پس از تحویل نسخه نهایی در شورای انیمیشن ارزیابی کمی و کیفی انجام و به میزان مصوب شورا تا سقف پیش بینی شده در قرارداد به بودجه افزوده و یا از آن کاسته می شود.

زمان انتظار : زمان پیش بینی شده برای روشن شدن تکلیف طرح ارائه شده از زمان بار گذاری طرح تا مرحله 6-2 یک  الی دو ماه است .