جمعه 31 مرداد 1399   |      |       |    58

مستند بحران از منظر تولید - مرتضی شعبانی

مستند بحران از منظر تولید - مرتضی شعبانی

برگزاری کارگاه مستند بحران با هدف توجه به این گونه ی مستند برای تابستان 1399 پیش بینی شده بود. با توجه به شیوع بیماری کرونا و درگیری بخش بزرگی از جامعه مقرر شد، این مجموعه به صورت سلسله مباحثی پیرامون مستند بحران جهت استفاده رایگان مستند سازانی که به ثبت و بازنمایی ابعاد مختلف این موضوع می پردازند ارائه شود


ویدیو ها