92/11/30

طی دو ماه آینده، «مرکز» طرح مستند نمی پذیرد

بنابر اعلام معاونت فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، این مرکز در 2 ماه آینده (اسفند 92 و فروردین 93) طرح مستند نمی پذیرد تا طی این مدت، اعضای محترم شورای مستند مرکز (متشکل از آقایان مرتضی رزاق کریمی، جعفر صانعی مقدم، علیرضا قاسم خان، اُرد عطارپور و فرهاد ورهرام) مجموع طرح های ارسالی را بررسی و درباره آنها اعلام نظر نهایی کنند.

به این ترتیب، امکان ارسال طرح مستند از طریق سایت مرکز و سینماتجربی، از روز پنجشنبه مورخ 92/12/1 تا ابتدای اردیبهشت ماه 1393 میسر نخواهد بود و این بخش روی سایت های مذکور تا مقطع زمانی مورد اشاره، غیرفعال خواهد بود.

ضمن اینکه از این پس، تمامی طرح های مستند مورد پذیرش شورای تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی روی "سایت" اطلاع رسانی خواهد شد تا مستندسازان، اصحاب رسانه و علاقمندان، در جریان آثار در دست تولید مرکز قرار بگیرند.

 


بازگشت