92/12/12

نایب رئیس هیات امنا و قائم مقام «مرکز» منصوب شدند

در جلسه هیات امنای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که عصر دهم اسفندماه 1392 به ریاست دکتر حجت الله ایوبی برگزار شد، نایب رئیس هیات امنا و قائم مقام «مرکز» منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی : در این جلسه ابتدا احکام اعضای هیات امنای «مرکز» که به امضای جناب آقای دکتر جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده بود، تقدیم آقایان حسین ترابی، مهدی مسعودشاهی، احمد محیط طباطبایی و منوچهر شاهسواری شد و در ادامه با نظر مساعد اعضا، آقایان حسین ترابی بعنوان نایب رئیس هیات امنا و مرتضی رزاق کریمی هم بعنوان قائم مقام مرکز منصوب شدند.
گفتنی است: در این جلسه ضمن اعلام گزارش کار از سوی آقای طباطبایی نژاد مدیرعامل محترم مرکز، شرح برنامه ها و بودجه سال ۹۳ مرکز نیز مورد بحث و بررسی و تصویب هیات امنا قرار گرفت.


بازگشت