93/01/24

تصویربرداری فیلم مستند «تاریخ ترجمه در ایران» تا یک ماه دیگر ادامه دارد

تصویربرداری فیلم مستند «تاریخ ترجمه در ایران» از جدیدترین آثار مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی ناهید رضایی، تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، این فیلم مستند تاریخچه ترجمه از پیش از اسلام تا دوران معاصر و نقدها و نظرهایی که درباره آن وجود دارد را مورد بررسی قرار می دهد.

ناهید رضایی درخصوص روند تولید این فیلم مستند اظهار داشت: در حال حاضر تحقیقات طولانی مدت مستند «تاریخچه ترجمه در ایران» به اتمام رسیده و تصویربرداری این فیلم به دلیل اینکه نیازمند هماهنگی با کارشناسان و صاحب نظران است، کمی پراکنده دنبال می شود؛ اما احتمالاً تا اواخر اردیبهشت تصویربرداری آن به پایان رسیده و روی میز تدوین قرار می گیرد تا برای نمایش در جشنواره سینماحقیقت آماده شود.

وی افزود: منابع تحقیقاتی مستند «تاریخ ترجمه در ایران» شامل آرشیو کتابخانه ها و فیلمخانه است، همچنین افرادی نظیر دکتر آذرتاش آذرنوش،  کامران فانی، فاطمه ولیانی، صفدر تقی زاده، و... با معرفی منابع تحقیقاتی، کمک زیادی به تحقیق و پژوهش این مستند کردند.

رضایی در پایان گفت: مدت زمان این مستند 70 دقیقه است، اما به دلیل افزایش حجم اطلاعات شاید زمان آن افزایش یابد.

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی


بازگشت