93/01/31

عصر فردا در سالن سینماحقیقت مرکز گسترش سینمای مستندو تجربی؛ اولین کارگاه «درس گفتارهای روش تحقیق در سینمای مستند» با حضور دکتر فکوهی برگزار می شود

از ساعت 16 عصر فردا (دوشنبه اول اردیبهشت ماه 93) نخستین جلسه از کارگاه «درس گفتارهای روش تحقیق در سینمای مستند» با حضور دکتر ناصر فکوهی مدرس دانشگاه تهران در سالن سینماحقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، هدف از برگزاری این کارگاه که موضوع آن انسان شناسی فیلم مستند و اتنوگرافیک است، آشنا ساختن مستندسازان و کنشگران علوم اجتماعی به روابط میان فیلم مستند و اتنوگرافیک با علوم اجتماعی به طور عام و انسان شناسی به طور خاص است. این مباحث همراه با نمایش فیلم «سپیده دمی که بوی لیمو می داد» ساخته آزاده بی زار گیتی و بحث درباره آن پیش می رود.

در این کارگاه به شباهت و اختلاف میان این دو گونه پرداخته شده و درباره فیلم مستند و فیلم اتنوگرافیک به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پژوهش و تحلیل در علوم اجتماعی و چگونگی این امر توضیح داده خواهد شد.

همچنین در این کارگاه تلاش می شود به سازوکارهایی که فیلمسازان می توانند برای تحقیق بهتر و ساخت فیلم هایی با کیفیت بالاتری از لحاظ علوم اجتماعی بپردازند، پرداخته شود.

رئوس برنامه های این کارگاه که عصر فردا و در یک جلسه چهار ساعته برگزار خواهد شد، به این شرح است:

1-تشریح رویکرد انسان شناسی، انسان شناسی تصویری و ساختار تحلیلی و روش شناختی آن. بحث درباره فیلم اتنوگرافیک و فیلم مستند، شباهت ها  تفاوت های آنها از لحاظ روش و از لحاظ محتوا.

2-نمایش فیلم «سپیده دمی که بوی لیمو می داد» و  توضیحات آزاده بی زار گیتی

3- تحلیل  این فیلم به عنوان یک نمونه مستند واقع گرا

4- نتیجه گیری، بحث درباره  روش ها و راه کارهای همکاری میان فیلمسازان و کنشگران علوم اجتماعی در حال حاضر و در آینده.   

  روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی


بازگشت