93/02/02

رویاهای یک زن در مستند «خواب» بررسی می شود!

مستند «خواب» از جدیدترین طرح های تصویبی در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با موضوع خواب (رویا) است که هم اینک در مرحله پژوهش و نگارش قرار دارد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مریم حق پناه کارگردان فیلم مستند «خواب» درباره موضوع این اثر اظهار داشت: این مستند به تاثیر رویاهای یک زن روی زندگی حرفه ای و شخصی اش می پردازد و برخی توجه هایی که علم روانپزشکی در زمینه رویا دارد نیز مورد بررسی قرار می گیرد. بعبارتی مستند «خواب» با این پرسش محوری شکل گرفته است که رویاها چه نقشی در زندگی ما دارند؟

 وی افزود: در فرهنگ ایرانی دیدگاهی عامیانه به تعبیر خواب وجود دارد، اما روان شناسان از خواب تفسیرهای خود را دارند که به معنای تاثیر آرزوها و ترس ها بر زندگی شخصی افراد است؛ یعنی زندگی هر شخصی به رویای او معنا می دهد و رویا هم در زندگی وی تاثیرگذار می شود.

 این مستندساز درباره روند تحقیق و پژوهش مستند «خواب» نیز گفت: تحقیقات کتابخانه ای این مستند با مطالعه کتاب‏هایی درباره تفاوت و تاثیر رویا در افراد سالم و افسرده شکل گرفته است. همچنین در ادامه روند تحقیق، جلسات حضوری با روان پزشکان و مسئولان کلینیک خواب داشتم که به نتایج مثمرثمری رسیدم. البته تحقیقات میدانی هم برای پیداکردن سوژه انجام شده و براساس اطلاعات مکتوب و روحیات سوژه مورد نظر، فیلمنامه نهایی شکل گرفته است. با این توضیح که همه این رویاها در زندگی یک زن شکل گرفته، ولی پرسپکتیوی از دید کارگردان هم در آن نمایان می شود.

 گفتنی است: تصویربرداری مستند «خواب» بعد از تعیین عوامل تولید، از اواسط اردیبهشت ماه آغاز می شود.

 

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی


بازگشت