93/02/09

اولین جلسه شورای تولید فیلم‌های کوتاه داستانی «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» برگزار شد

از هفته جاری، جلسات شورای تولید فیلم‌های کوتاه داستانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آغاز بکار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، آقایان مرتضی رزاق کریمی (تهیه کننده سینما و معاون فرهنگی مرکز)، فرید فرخنده کیش (کارشناس و مدیر فرهنگی)، بیژن میرباقری (کارگردان سینما) و شهرام مکری (فیلمساز)، اعضای شورای تولید فیلم‌های کوتاه داستانی این «مرکز» هستند و دبیری جلسات این شورا نیز برعهده محمدرضا بهشتی است.

برپایه این گزارش، عموم فیلمسازان فیلم کوتاه که سابقه فعالیت در این عرصه دارند، جهت ارائه طرح یا فیلمنامه خود (فقط یک طرح) می توانند صرفاً از طریق وب‌سایت این «مرکز» به نشانی www.defc.ir و www.cinematajrobi.ir اقدام نمایند.

عضویت پيوسته انجمن فيلم كوتاه (كارگردانی)، سابقه ساخت حداقل 3 فیلم کوتاه و دریافت جايزه از جشنواره‌های معتبر داخلی يا خارجی، از شرایط عمومی ارائه طرح کوتاه داستانی به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

 روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی


بازگشت