93/02/15

بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تاسف و تاثر به اطلاع می رساند :

 جناب آقای کامبیز معنوی همکار محترم مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی،  امروز دار فانی را وداع گفت.

مدیرعامل ، معاونین، مدیران و کارمندان مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی، این مصیبت  بزرگ را به خانواده محترم معنوی بویژه سرکار خانم فریبا میگونی همسر محترم آن مرحوم تسلیت می گویند.

 


بازگشت