93/02/20

عصر امروز در سالن «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی؛ کارگاه «پژوهش بصری برای تولید فیلم مستند» با حضور دکتر ضابطی‌جهرمی برگزار می شود

عصر امروز و در چهارمین برنامه از مجموعه درس‌گفتارهای روش تحقیق در سینمای مستند، کارگاه پژوهش بصری برای تولید فیلم مستند، با حضور دکتر احمد ضابطی‌جهرمی در سالن «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سرفصل مباحث این کارگاه پژوهشی به این شرح است:

1) پژوهش بصری چه نوع پژوهشی است؟ با چه هدفی انجام می شود و چه کاربردهایی دارد؟

2) این نوع پژوهش برای تولید چه نوع مستندهایی ضرورت دارد؟

3) پژوهش بصری در چه مرحله‌ای و با مشارکت چه کسانی انجام می شود؟

4) پژوهشگر بصری از چه مهارت و دانشی باید برخوردار باشد؟

5) انجام پژوهش بصری مستلزم چه نوع فعالیت ها، امکانات و اقداماتی است؟

گفتنی است: مباحث فوق با نمایش بخش‌های برگزیده‌ای از دو مستند هیروشیما (تولید شبکه بی‌بی‌سی وُرد) و گرمابه‌های ایرانی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی شهرام میراب‌اقدم) تشریح می‌شود و در پایان جلسه، منابع مطالعاتی شامل منابع مکتوب و فیلم های مرتبط با موضوع کارگاه به شرکت کنندگان معرفی خواهد شد.

لازم به ذکر است که این کارگاه ویژه هنرجویانی است که از قبل ثبت نام کرده‌اند.

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی


بازگشت