93/02/30

در دیدار مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با رئیس مرکز رسانه ای قوه قضائیه اعلام شد: همکاری قوه قضائیه با مستندسازان

در دیدار مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با رئیس مرکز رسانه ای قوه قضائیه، راه های همکاری قوه قضائیه با مستندسازان سینمای ایران و تولید مشترک فیلم با موضوع تقویت اخلاق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در این دیدار که با حضور سیّدمحمدمهدی طباطبایی نژاد (مدیرعامل مرکز)، اصغر پورمحمدی (رئیس مرکز رسانه ای قوه قضائیه)، پدرام پاک آیین و شاه پیری (از مدیران مرکز رسانه ای قوه قضائیه) و دکتر مجید مغنیان (معاون اداری- مالی مرکز) برگزار شد، همکاری قوه قضائیه با مستندسازان پیرامون تولید فیلم در دادگاه‌ها و زندان‌ها و دیگر مراکز مربوطه و حمایت از تولید فیلم با موضوع قضا و پیشگیری از جرم مورد بحث و تاکید قرار گرفت.

در این رابطه مقرر شد تا مرکز رسانه ای قوه قضائیه با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، از تولید فیلم های سینمایی اول و مستند با موضوع اخلاق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مشارکت و حمایت کند که چگونگی آن در برپایی جلسات مشترک و بررسی طرح ها و فیلمنامه های ارائه شده به مرکز با موضوعات مورد توجه قوه قضائیه، به انجام خواهد رسید.

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی


بازگشت