93/06/18

اطلاعیه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی: مستندسازان باید همان طرح تصویبی خود را ساخته و تحویل «مرکز» دهند

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در دوره جدید فعالیت خود، شورای تولید فیلم های سینمایی اول، مستند، کوتاه داستانی و انیمیشن را احیا کرده تا در طول روزهای هفته، این شوراها را بصورت مستقل و با حضور چهره های فرهنگی و مطرح سینما برپا نماید.

یکی از شوراهای پُرکار معاونت فرهنگی و تولید مرکز، شورای مستند است که هر هفته با حضور آقایان فرهاد ورهرام، جعفر صانعی مقدم، مرتضی رزاق کریمی، علیرضا قاسم خان و اُرد عطارپور تشکیل می شود تا طرح های مستند ثبت شده روی سایت مرکز را بررسی کرده و پس از تایید طرح های تصویبی، فیلم های تولیدی هم در مرحله راف کات مورد بازبینی و مشاوره اعضای شورا با کارگردان قرار گیرند.

بحث موضوع فیلم، گونه، فضای طرح و عدم وجود نمونه های مشابه، از موارد مهمی است که اعضای شورا در تایید یا رد یک طرح، توجه ویژه ای به آن دارند تا خروجی مرکز، تولیدات متنوع و به روز باشد.

به همین منظور، در این دوره اعضای شورای مستند نسبت به ساخت همان طرح اولیه مستندسازان که به مرکز ارائه و تصویب شده است، پایبند بوده و تحت این شرایط هرگونه تغییر در موضوع و فضای طرح اصلی را نپذیرفته و منوط به موافقت و تصویب شورا کرده اند.

پیش از این، برخی مستندسازان که در حین تولید مستند خود به موانعی برخورد می کردند، موضوع فیلم را تغییر می دادند، اما این روند متوقف شده و منبعد مستندسازان می‌بایست فیلم را بر اساس همان طرح اولیه و تصویبی خود تهیه و تحویل مرکز بدهند تا پس از تایید، نسخه نهایی آماده نمایش شود.


بازگشت