93/12/24

کتاب «هنر دقت (کلام و تصویر در مردم نگاری)» مایکل اوپیتس از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منتشر شد

کتاب «هنر دقت(کلام و تصویر در مردم نگاری)» نوشته مایکل اوپیتس از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی، این کتاب تالیف مایکل اوپیتس، با مقدمه و ویرایش دکتر احمد الستی و ترجمه محمد همتی، منتشر شد.

مباحث گوناگونی در کتاب «هنر دقت(کلام و تصویر در مردم نگاری)» در قالب فصل های مختلف گنجانده شده که از جمله آن می توان به انسان شناسی تصویری و امر نادیدنی، گفتگویی درباره فیلم مردم نگارانه و کتاب نامه انسان شناسی تصویری اشاره کرد.

در خلاصه ای از این کتاب آمده است: نویسندگان کتاب در پی آن هستند که چگونه می توان حس همکاری مردم را بر انگیخت تا امکان ضبط تصاویری واقع گرا فراهم شود، آن ها را به مشارکت در تولید فیلم تشویق کرد و به کمک آنها فیلمی درباره خودشان ساخت. این کتاب شرح می دهد که در چه شرایطی باید از متن کلامی روی فیلم به سود متن تصویری و با ارتباط دو سویه با هم بهره برد، چگونه می توان آگاهی های علمی و یافته های مردم شناسی را از برداشت های شخصی کارگردان تفکیک کرد و مردم نگار تا چه حد می تواند بر مسائل زیبایی شناسی سینما تاکید کند.

کتاب «هنر دقت(کلام و تصویر در مردم نگاری)» به همت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، با ترجمه محمد همتی در  228 صفحه  و با قیمت 14هزار تومان به بازار عرضه شده است.

 

                                                            روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی


بازگشت