94/04/20

انتخاب اولیه‌ی 26 مقاله برای برپایی «دومين همايش ملی انيميشن ايران»

اعضای هیات علمی دومین همایش ملی انیمیشن ایران، بیست و شش مقاله را برای ارائه در این رویداد علمی- فرهنگی انتخاب اولیه کردند.

به گزارش روابط عمومی همایش ملی انیمیشن ایران، اعضای هیات علمی این همایش متشکل از دکتر فاطمه حسینی‌شکیب (دبیر علمی همایش)، دکتر سعید توکلیان، دکتر ناصر گل‌محمدی، دکتر محمدعلی صفورا، روانبخش صادقی، دکتر علیرضا گلپایگانی، امیرمحمد دهستانی، دکتر امیررضا معتمدی، دکتر سیدنجم‌الدین شاه‌کرمی، دکتر احمد سفلایی و سارا خلیلی، پس از بررسی و ارزیابی 63 چکیده مقاله‌ی ثبت‌شده روی سایت همایش، تعداد 26 مقاله را جهت ارائه و انتشار در کتاب همایش انتخاب اولیه کردند.

دبیرخانه همایش ملی انیمیشن در طول هفته جاری، ضمن تماس با نویسندگان این مقالات، نسبت به درخواست تکمیل و تحویل اصل مقاله در مهلت مقرر، اقدام خواهد کرد.

اين همايش سه روزه، به ارائه‌ی مقالات پژوهشی، ‏‌سخنرانی و ميزگرد كارگروه‌های تخصصی با حضور متخصصين،‌ كارشناسان، هنرمندان، مدرسان، پژوهشگران و دانشجويان شاخه‌های گوناگون اين رشته اختصاص یافته است تا گامی جدی برای تعامل ميان نهادها و گفتمان‌های موثر و حاضر در صحنه توليد، آموزش ‏‌و پژوهش در انيميشن معاصر ايران برداشته شود.

محورهای دومین همايش ملی انیمیشن ایران نیز به این شرح است:

1) صنعت انیمیشن (اقتصاد انیمیشن ایران و جهان؛ ساختار تولید و مدیریت تولید؛ بررسی نقش و ضرورت توسعه نهادهای صنفی و حرفه‌ای؛ جایگاه سازمان‌ها و متولیان خصوصی و دولتی؛ سامانه‌های بالقوه و بالفعل در حیطه تولید، توزیع و نمایش)

2)  هنر و رسانه انیمیشن (نقش و سهم آموزش و پژوهش در تولید انیمیشن؛ شیوه‌های تعامل انیمیشن با رسانه‌های نوین؛ شیوه‌های تعامل انیمیشن با هنرهای سنتی؛ باز‌نمایی هویت‌های ملی، قومی، دینی، گفتمان‌های غایب؛ مضمون و محتوا در انیمیشن ایران؛ انیمیشن در سینما و سینما در انیمیشن)

دومین همایش ملی انیمیشن ایران در اواخر مردادماه 94 برگزار خواهد شد.

روابط عمومی همایش ملی انیمیشن ایران


بازگشت