1394-06-29

انجمن مفاخر معماری ایران از مستند \" چنارستان \" تقدیر می کند.

انجمن مفاخر معماری ایران در \"یکصد و پنجمین گفتمان هنر و معماری\" ضمن مرور مستندهای شهری هادی آفریده ، مستند چنارستان را نمایش و تقدیر می کنند.
در این نشست مهندس علیرضا قهاری ریس هیات مدیر انجمن مفاخر معماران ایران – دکتر اسکندر مختاری کارشناس میراث فرهنگی و عضو هیات ثبت جهانی خیابان ولیعصر تهران و مهندس امید جوانبخش نیز در پنل با هادی آفریده کارگردان مستند چنارستان به گفت وگو خواهند نشست.
این برنامه چهارشنبه – اول مهر ماه 1394 – راس ساعت 16 در باغ موزه قصر – خیابان شریعتی – خیابان مطهری شرقی برگزار می شود.

بازگشت