1395-02-28

توافق مرکز با مستندسازان پیرامون حق مولف و فروش آثار مستند

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و اعضای کمپین «نمایش فیلم مستند رایگان نیست» بر سر اعطای امتیازهای حق مولف و فروش به مستندسازان توافق کردند.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی سینماتجربی، در پی گفتگو بین اعضای کمپین «نمایش فیلم مستند رایگان نیست» و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام شد که از این به بعد مستندسازان می‌توانند از امتیازات ذیل بهره‌مند شوند:

۱. هر مستندسازی که فیلم خود را پخش کند و به فروش برساند ۳۵ درصد از فروش فیلم به او تعلق می‌گیرد. این قائده تنها در مورد فروش فیلم‌هایی صادق است که توسط خود فیلمساز صورت پذیرد.

۲. از این تاریخ به بعد برآورد مورد تایید مرکز و فیلمساز مبنای ارزشگذاری فیلم برای مشارکت قرار می‌گیرد و مستندسازان می‌توانند به هر میزان که تمایل داشته باشند مالکیت فیلم خود را بدست آورند.

۳. پنج درصد از درآمد کلیه فروش‌های فیلم به عنوان حق مولف به کارگردان اثر ــ چه در فیلم سهم داشته باشد و چه نداشته باشد ــ تعلق می‌گیرد.

اعضای کمپین «نمایش فیلم مستند رایگان نیست» امیدوارند سایر نهادها و سازمان‌ها نیز به امکان فروش فیلم مستند توجه کرده تا امتیازهای بیشتری برای استقلال اقتصادی سینمای مستند حاصل شود.
بازگشت