1395-05-17

تبریک مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به خبرنگاران

روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی طی پیامی، فرا رسیدن روز خبرنگار را به همه‌ی تلاش‌گران عرصه‌ی خبر و رسانه تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است: حرفه‌ی خبرنگاری و فیلمسازی مستند در ارتباط مستقیم با هم و از مهمترین عناصر امروزی رسانه‌ی جمعی محسوب می‌شوند. هیچ کشوری به توسعه پایدار دست پیدا نمی‌کند مگر اینکه رسانه‌ی موفق و قدرتمند داشته باشد و شاخص‌ترین عنصر رسانه در جهان امروز هم سینمای مستند است؛ سینمایی عمیق و آگاهی‌بخش که با همراهی و اندیشه‌ورزی همه‌ی نویسندگان و خبرنگاران رسانه‌های جمعی، به تعالی فرهنگ و هنر می‌اندیشند.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، این هم‌آوایی را ارج نهاده و برای همه‌ی خبرنگاران پُرتلاش رسانه‌های کشور، بویژه دوستانی که با عشق و علاقه، در انعکاس رویدادهای جامعه‌ی سینمای مستند و انیمیشن کشور فعالیت می‌کنند، آرزوی بهروزی و موفقیت دارد.

بازگشت