1395-09-16

جشنواره حقیقت سینمای مستند را رشد داد

محسن عبدالوهاب معتقد است: این دورنمای روشن برای سینمای مستند وجود دارد که تبدیل به حرفه ای ترین جشنواره مستند شود.
محسن عبدالوهاب که با کارگردانی دو مستند «طبرستانی ها» و «بنیان گذار محک» در پروژه کارستان که در جشنواره دهم نمایش داده می شود،حضور داشته در گفت و گو با ستاد خبری جشنواره گفت: سینمای مستند از یک زمانی شروع به رشد قابل توجه کرد و این رشد در دوره مدیریت محمد آفریده سرعت بیشتری گرفت تا جایی که این دورنمای روشن برای سینمای مستند وجود دارد که تبدیل به حرفه ای ترین جشنواره مستند شود.
گفتنی است مستند طبرستانی ها و بنیان گذار محک چهارشنبه در سالن شماره پنج پردیس چارسو و در ساعت 20 و 45 دقیقه نمایش داده می شود. 
بازگشت