1395-09-16

ای کاشی سینمای مستند کاخ جشنواره ای مخصوص خود داشته باشد

مهناز افضلی گفت: ای کاش یک روز سینمای مستند کاخ جشنواره ای مخصوص خودش داشته باشد و تغییر نکند.
مهناز افضلی که با مستند «مادر زمین» در جشنواره سینمای حقیقت حضور دارد به ستاد خبری جشنواره سینماحقیقت گفت: محلی که امسال برای برگزاری جشنواره در نظر گرفته شده بسیار محل خوبی است. پردیس چارسو در دل شهر و هیاهوهایش قرار دارد و می تواند برای مهمان های خارجی جذاب باشد.
او فضای جشنواره دهم را خوب ارزیابی کرد و گفت: شلوغی و دید و بازدیدها و نشست هایی که برگزار شده نشان می دهد از جشنواره دهم استقبال خوبی شده و همه منتظر اتفاق های خوب و تماشای فیلم های مستند باکیفیت هستند.
«مادر زمین» به کارگردانی این مستند ساز با موضوع زنی که طرح بازیافت پسماند کشور را در شهر کرمانشاه با قطع کامل دفن زباله های شهری اجرا کرده روز پنج شنبه در سالن شماره 5 پردیس چارسو و در سساعت 20 و 45 دقیقه نمایش داده می شود.

بازگشت