1395-09-17

حسن نقاشی در جشنواره سینما حقیقت مطرح کرد: بخش خصوصی را به مستندسازی ترغیب کنیم

حسن نقاشی با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه در سینمای مستند، گفت: از بخش خصوصی دعوت کنیم برای مستندسازی سرمایه‌گذاری کنند.
کارگردان مستند «آثارالعجم» در گفتگو با روابط عمومی جشنواره سینماحقیقت، درباره این مستند، اظهار داشت: مستند من درباره فرصت الدوله شیرازی، اولین ایرانی است که توانسته خط میخی را روخوانی کند.
نقاشی افزود: فرصت شیرازی برای چاپ آثارش زحمات زیادی متحمل می‌شود و در نامه هایی که از او به جای مانده توضیح داده که برای گفتن از فرهنگ چه سختی ها و مرارت هایی کشیده است.
این مستندساز با بیان چگونگی جمع آوری آثار این مورخ و معمار، تصریح کرد: وقتی برای تحقیق به شیراز زادگاه او رفتم مدارک کافی و لازم را پیدا نکردم تا این که در شهر یزد چهار جلد کتاب بمبئی، نامه ها و عکس هایی از او را پیدا کردم. متاسفانه ما همیشه مورخان را به راحتی فراموش می کنیم و زحماتی را که برای فرهنگ این مرز و بوم کشیده‌اند ، نادیده می گیریم.
نقاشی درباره تاثیرگذاری جشنواره سینما حقیقت، گفت: سابقه سینماحقیقت ثابت کرده جشنواره ای تاثیرگذار است به همین دلیل مستندسازان به این جشنواره اقبال خوبی نشان می‌دهند.
وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه در سینمای مستند، ادامه داد: اگر از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری دعوت کنیم، سینمای مستند جهش چشم‌گیری خواهد داشت.

بازگشت