1395-09-17

اولویت شبکه مستند پخش آثار برگزیده سینماحقیقت است

مدیر شبکه مستند سیما گفت: اولویت شبکه مستند
پخش آثار برگزیده جشنواره سینما حقیقت است.
سید سلیم غفوری مدیر شبکه مستند سیما به روابط عمومی جشنواره دهم سینما حقیقت گفت: فضای جشنواره بسیار فعال است و استقبال از مستندها هم امیدبخش بوده تا جایی که سالن هایی که من بازدیدی از آنها داشتم نه تنها همه پر بودند که خیلی ها نتوانسته بودند روی صندلی ها بنشینند و برای دیدن فیلم ها روی زمین نشسته بودند و یا حتی توی راهروها ایستاده بودند.
سلیم این حجم مخاطب را ناشی از جدی شدن علاقمندی مخاطبان به مستند دانست که تا سال های پیش تا این حد نبود و عنوان کرد: در دوره های قبلی خیلی از مستندهای خوب ایرانی و خارجی در سالن هایی نمایش داده می شدند که یا خالی بودند و یا تعداد خیلی کمی تماشاگر داشتند اما در این سال ها فضا متفاوت شده است.
مدیر شبکه مستند در باره سیاست های پخش مستندهایی که در جشنواره نمایش داده می شوند گفت: در شبکه مستند برنامه ای روزانه درباره جشنواره سینما حقیقت داریم و سعی می کنیم خبرها و حال و هوای جشنواره را تا جایی که امکان دارد به طور کامل پوشش دهیم. در واقع این شبکه را چتری می دانیم که می خواهد تمامی مستندها از سلایق مختلف را زیر پوشش خود قرار دهد و امکان دیده شدن آن ها را فراهم آورد.
سلیم غفوری درباره نحوه حمایت از مستندهای برگزیده تولید شده در جشنواره هم گفت: امسال شبکه ما با تهیه کنندگی هشت مستند در جشنواره حضور دارد. طبعا در تعامل با دیگر تولیدکنندگان دولتی هم برای خرید آثار و گرفتن حق پخش آنها هستیم و این روند از سال گذشته شروع شده و ادامه دارد اما این به معنای عدم حمایت از مستندهایی که به هر دلیل وارد جشنواره نشده اند نیست و ما از آن آثار هم حمایت می کنیم و آمادگی پخششان را داریم.
غفوری درباره مستندهایی که با تهیه کننده خصوصی و شخصی تولید شده اند هم گفت: ما آمادگی تعامل با این تهیه کنندگان را هم داریم و منعی در رابطه با خرید آثار و پخش شان نداریم و تنها محدودیت ما بودجه بوده که در این سال ها نه تنها شامل شبکه مستند شده که شامل دیگر شبکه ها هم بوده است.
بازگشت