1395-09-17

برای شناخت مستند داستانی با سابقه مستند آشنا شوید

ضابطی جهرمی گفت: اگر می‌خواهید مستند داستانی و درام را به خوبی بشناسید باید ابتدا سابقه این قبیل مستندها را مطالعه کنید.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی جشنواره سینماحقیقت، احمد ضابطی جهرمی با حضور در غرفه پژوهش و شرکت در برنامه عصر گفتگوی جشنواره سینماحقیقت خطاب به مستندسازان جوان گفت: اگر می‌خواهید تفاوت سینمای داستانی و درام را بشناسید باید ابتدا سابقه آن‌ها را مطالعه کنید.
در قالب جلسه «عصر گفتگو» احمد ضابطی جهرمی، مستندساز ومدرس سینما به پرسش های دانشجویان و مستندسازان جوان درباره مستندهای دورگه یا هیبرید پاسخ داد.
در بخش دیگری از این گفتگو، این استاد سینمای مستند، در خصوص تفاوت مستند درام و مستند داستانی که سوال خیلی از حاضران بود، صحبت کرد. جهرمی بااشاره به مستندهای دورگه، چهارگونه از این نوع مستند که تلاقی فیلم مستند با داستانی، مستند با انیمیشن و ویژگی‌های‌شان را مطرح کرد.
خیلی از شرکت کننده‌ها که قبلا تفاوت مستند داستانی و درام مستند را نمی‌دانستند از ضابطی جهرمی سوالا‌ت‌شان را در این زمینه پرسیدند.
ضابطی جهرمی خطاب به حاضران گفت: اگر می‌خواهید مستند داستانی و درام را به خوبی بشناسید باید ابتدا سابقه این قبیل مستندها را مطالعه کنید. 
بازگشت