1395-09-17

لطفا صدای فریادهای خاموش را بشنوید

مژگان صیادی گفت: هنوز بسیاری هستند که چشم امید به مسئولان دارند....ای مسئولان محترم لطفا صدای فریادهای خاموش را بشنوید!
به گزارش خبرنگار روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت، مستند« پنجاه سالگی» ساخته صبا ندایی فرزند زنده یاد مرتضی ندایی مستند ساز در چهارمین روز جشنواره در پردیس چارسو نمایش داده شد.
در مراسم معرفی این فیلم که روایتی از زندگی زنده یاد مرتضی ندایی است که در دهه پنجم عمرش درگیر بیماری سرطان شد و درگذشت مژگان صیادی همسر او که فیلمبرداری این مستند را هم برعهده داشته با یادی از همه هنرمندانی که در بستر بیماری هستند و آرزوی رسیدگی به آنها و از یاد نبردنشان گفت:امیدوارم قدر بزرگانی را که داریم بدانیم و از آنها محافظت کنیم هرچند از هنرمندان بسیاری در سال های اخیر غافل شده ایم و آن ها را از دست دادیم وهرگز قادر به جایگزین کردن آنها نیستیم.
صیادی توجه به نیازهای اولیه ای چون معاش، مسکن ، امنیت شغلی و خدمات بیمه و رفاه اجتماعی را حق هنرمندان و فرهنگیان دانست و ادامه داد: اگر رسیدن به یک جامعه شاد، امن و متمدن را نه فقط در گرو فعالیت های سیاست مداران و اقتصاددانان که وامدار هنرمندان و فرهنگیان می دانیم باید به سهم این افراد در حقوق شهروندی و انسانی شان به نسبت تاثیرگذاریشان در عرصه فرهنگ و هنر جامعه وقع بنهیم.
مژگان صیادی فیلم «پنجاه سالگی» را صدای خاموش هنرمندی از میان هزاران فریاد خاموش دیگر دانست و گفت: هنوز بسیاری هستند که چشم امید به مسئولان دارند....ای مسئولان محترم لطفا صدای فریادهای خاموش را بشنوید!
گفتنی است این مستند روز جمعه ساعت 19 در سالن شماره دو پردیس چارسو مجددا نمایش داده می شود.

بازگشت