1395-09-20

جشنواره سینماحقیقت به ساخت فیلم های بهتر کمک می کند

مجتبی میرطهماسب معتقد است: جشنواره سینماحقیقت یک هفته و در یک مکان بچه های مستند را دور هم جمع می‌کند و این دورهم جمع شدن به ساخت فیلم‌های بهتر کمک می‌کند.
مجتبی میر طهماسب در گفتگو با روابط عمومی جشنواره سینماحقیقت، درباره این جشنواره گفت: فضای فیلمسازی مستند در سالهای اخیر پرتوان و پرتلاش پیش رفت، طبعا یک جشنواره انحصاری برای آن باید شکل می‌گرفت.
کارگردان مستند «شش قرن شش سال» جشنواره سینما حقیقت محلی برای دور هم بودن مستندسازان معرفی کرد و گفت: پیشرفت مستندسازی در ایران ایجاب می‌کند که جشنواره‌های تخصصی پرباری برای آن در نظر گرفت.
این مستندساز افزود: این جشنواره جایگاه خود را پیدا کرده‌است و در کنار «جشن مستند خانه سینما» مهم‌ترین رویداد سینمای مستند محسوب می‌شود.
این فعال هنری بااشاره به اهمیت در نظر گرفتن تفاوت‌های سینمای مستند و داستانی، تصریح کرد: تفاوتی که در ماهیت این دو جشنواره وجود دارد را باید در برگزاری جشنواره‌ سینماحقیقت در نظر گرفته شود.
میرطهماسب ادامه داد: سینمای مستند سینمای فرهنگی و متصل به جامعه است، شکل ظاهری‌ آن با جشنواره‌های داستانی باید متفاوت باشد و در رقابت و ارزش گذاری سینمای مستند باید تجدید نظر شود.
وی افزود: جشنواره سینماحقیقت یک هفته و در یک مکان بچه های مستند را دور هم جمع می‌کند و این به ساخت فیلم‌های بهتر کمک می‌کند.
بازگشت