1396-02-12

در سالن شماره 3 ناشران عمومی؛ راهرو 2؛ غرفه 1153؛ غرفه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با کتاب‌ها و محصولات آموزشی جدید در نمایشگاه کتاب تهران برپا می‌شود


بازگشت