1396-02-18

شرعی: شورای انیمیشن مرکز گسترش از ساخت فیلم‌های هنری حمایت می‌کند

اسماعیل شرعی یکی از اعضای شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است که از زمان مدیریت محمد آفریده در این شورا حضور داشته و پس از وقفه‌ای چند ساله، از ابتدای سال 95 بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرده است.
این انیماتور در توضیح وظایف این شورای انیمیشن به خبرنگار روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: سیاست شورا حمایت از ساخت فیلم‌های انیمیشن هنری است و در این راستا از هنرمندان انیماتور کشور دعوت به همکاری کرده و با بررسی طرح‌های آن‌ها، به حمایت از آثار مصوب می‌پردازد.
وی افزود: مرکز گسترش به افرادی که در رشته انیمیشن تحصیل کرده‌اند نیز فضا می‌دهد تا پایان‌نامه‌های خود را با حمایت این مرکز تولید کنند. البته در کنار آن‌ها اساتید راهنمایی هم حضور دارند تا آثار تولیدی قوام بیشتری بیابند. در واقع در حین تولید انیمیشن و در صورت نیاز مشاوره‌هایی به فیلمساز داده می‌شود تا کیفیت اثر بهبود یابد.
به گفته اسماعیل شرعی، تصور بسیاری از افراد از ساخت انیمیشن‌های تجربی، حمایت از نخستین تجربه انیماتورهاست؛ در حالی که شورای انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به آثاری توجه دارد که تجربه اساتید سینمای انیمیشن است.
شرعی با اشاره به فعالیت انجمن ملی فیلم کانادا توضیح داد: مرکز گسترش مشابه National Film Board of Canada ارگانی دولتی است که به ارتقای انیمیشن کمک می‌کند. این مجموعه جهت تولید انیمیشن برای مخاطب بزرگسال اقدام به تولید آثاری می‌کند که می‌توانند در جشنواره‌های بین‌المللی حضور داشته باشند. سطح کیفی این آثار هم با بهره‌گیری از روش‌های ابداعی در حوزه تولید و نرم‌افزارهای جدید ارتقا می‌یابد.

بازگشت