1396-05-07

پیام طباطبایی‌نژاد در فراق وحید نصیریان

سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در غم درگذشت وحید نصیریان، پیامی را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در متن این پیام آمده است:
به نام خدا
سفر گزید از این کوچه باز همنفسی
پرید و رفت بدانسان که مرغی از قفسی
درگذشت هنرمند فرهیخته و خلاق «وحید نصیریان» باعث بهت و تالم بسیار شد. فقدان وحید عزیز برای من که بیش از ده سال افتخار رفاقت و همکاری با او را داشتم، بسیار دردآور و تاثرانگیز است. چهره خندان و نشاط همیشگی‌اش غم‌ها و نگرانی‌هایش را پنهان می‌کرد. تلاش بسیار کرد تا قلب سیمرغش اکران شود، اما دریغا که به رغم کوشش‌های بسیار او و پیگیری‌های مستمر مرکز گسترش، بی‌نتیجه ماند.
قرار گذاشته بودیم تا بعد از انیمیشن کوتاه «رام کردن ماهی سرکش» فیلم سینمایی جدیدش را آغاز کنیم. «ترنج» و «نارون» فیلم‌های سینمایی بود که سیناپس آن را برایم فرستاده بود. افسوس که تقدیر امان نداد و قصه‌های او ناتمام ماند.
سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد

بازگشت