1396-06-01

درس گفتارهای تدوین به خط پایان رسید

ه گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی \"سینماتجربی\"، محمد رضا اصلانی، معین کریم الدینی، نازنین مفخم و سهراب نوربخش چهار استادی بودند که در سالن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی حضور یافته و به پرسش های حاضران پاسخ گفتند.
در این جلسه پرسش هایی پیرامون خط فرضی، معیارهای یک فیلم مستند و شیوه های تدوین مطرح شد.
معین کریم الدینی در این نشست گفت: داستان خط فرضی یک الفبای ابتدایی است که کارگردان باید آن را رعایت کرده باشد اما اصولا در صورت وجود هماهنگی میان فیلمبردار و تدوین گر بهتر است در سینمای مستند میزانسن به سمتی برود که ما نیاز به خط فرضی نداشته باشیم. البته گاهی تصویربردار بنا به شرایط ناچار به شکستن این خط است اما در چنین مواردی باید به سمت تصاویر اینسرتی رفت که ریتم ایجاد کرده و حواس مخاطب را از خط فرضی پرت کند.
محمدرضا اصلانی هم با تاکید بر این که استانداردی برای تشخیص معیار یک فیلم مستند نمی شناسد، اظهار کرد: بر این اساس که یک موضوع چه میزان پررنگ شده و تا چه میزان بیننده را درگیر خود خواهد کرد، می توان به خوب بودن یک مستند پی برد. متاسفانه در اغلب مستندهای اخیر موضوعات دراماتیزه نشده اند. شما با خود فکر می کنید شما هم می توانستید موضوع موردنظر را مشابه کارگردان بیان کنید و تمامی اطلاعات بیان شده در فیلم را از پیش می دانید. توانستن های آدم ها با یکدیگر متفاوت است و باید این تفاوت نگاه در فیلم حس شود. اغلب فیلمسازان ما افرادی هستند که جایگاه دیگران را غصب کرده اند. فردی که به یک موضوع نگاه تازه ای ندارد در واقع مستند نساخته و تنها موضوع را خراب کرده است.
نازنین مفخم هم پیرامون مبحثی که در نخستین جلسه از درس گفتارهای تدوین مطرح کرده بود، توضیح داد: از دید من دلیل اصلی نبود نریشن در فیلم های مستند و ضعف دراماتیزه شدن در فیلم های مستند و داستانی به کاهش غنای ادبیات معاصر بازمی گردد. در دهه ۴۰ ما شاعران و نویسندگان بی شماری داشتیم و سینما هم از این فضا بهره می برد اما امروزه شاعران خوب به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند و بار این ضعف به دوش ما فیلمسازان است. نبود نریشن کمکی به بهبود فیلم مستند نمی کند و همان طور که گفتم نشانه ضعف ادبیات است. در واقع گاهی نریشن خوب می تواند یک فیلم مستند را نجات دهد.
سهراب نوربخش هم در این جلسات به پرسش های تکنیکی پیرامون دوربین های فیلمبرداری و رنگ پاسخ داد.
بازگشت