89/10/20

شوراي پژوهش «مركز گسترش سينماي مستند و تجربي» تشكيل شد

     با توجه به اهميت بحث پژوهش و تحقيق در سينماي مستند، شورای پژوهش «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» تشكيل و اولين جلسه آن با حضور ناصر هاشم زاده، محمود گبرلو، مریم پوریامین و اکبر حُر برگزار گرديد.

     معاون آموزش و پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی درخصوص تشكيل این شورا به خبرنگار "سينماتجربي" گفت: با توجه به تاکید جناب آقای شفيع آقامحمدیان، بحث تشکیلِ شورای پژوهش از ابتدای شروع مدیریت جدید «مركز» مورد نظر ما بود، اما برخی مشکلات اداری سبب تاخیر در برگزاری این شورا شده بود و خوشبختانه با برطرف شدن فشار کار، جلسات شورای پژوهش «مركز» از اين هفته به شكل رسمی آغاز به کار کرد.

     اكبر حُر افزود: در حال حاضر و در مرحله اول كار، جلسه شورای پژوهش با حضور ناصر هاشم زاده، محمود گبرلو و مریم پوریامین پیرامون مسائل کارشناسی و ارائه پیشنهادات برگزار می شود تا متعاقباً تعداد اعضاي شورا به 5 الی 7 نفر رسيده و بررسی پژوهش ها به طور جدی تری ادامه يابد.

وي تصريح كرد: هر پژوهشی نیاز به کارشناسي علمی دارد که اين مهم به وسیله اعضای شورا انجام می پذيرد، اما برای تقویت بنیه پژوهشی فیلم های مستند و در برخی موضوعات خاص تاریخی، فرهنگی و تخصصی، از افراد ویژه و ماهر نیز دعوت به همکاری می شود.

     معاون پژوهشي مركز در پايان گفت: با توجه به اینکه ما در مورد برخی آثار مستند، با ضعف پژوهش رو به رو هستیم، این شورا کمک می کند تا طرح ها و مباحث پژوهشی بررسی شوند تا مستندساز با ارتباط مستمر و تعامل با اعضای شورا بتواند توان پژوهشی فیلم خود را تا حد امکان تقویت نمايد.

 

 


بازگشت