1396-07-12

مظاهری‌پور: سینمای مستند باستان‌شناسی اتحادی بین دو قدرت هنری و علمی است

پژمان مظاهری‌پور معتقد است که سینمای مستند باستان‌شناسی، اتحادی است بین دو قدرت هنری و علمی که مواد و ظرفیت‌هایش در کشور ما مورد توجه مردم جهان است.
وی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اظهار کرد: فیلم‌های مستند باستان‌شناسی یک گام فراتر می‌روند و علاوه بر ارزش فیلم بودن، به عنوان سند معتبر باستان‌شناختی محسوب می‌شوند. اهمیت ساخت این فیلم‌ها نیز به آن جهت است که در زمان بررسی و کاوش و پس از آن حفظ و نگهداری محوطه‌های باستانی تنها اسناد تصویری از شناسایی یک محوطه باستانی محسوب می‌شوند.
مظاهری‌پور ادامه داد: فیلمساز باستان‌شناس به عنوان یک مولف تعبیر و تفسیر خود را از محوطه باستانی و ارتباط منظر فرهنگی و طبیعی منطقه ارائه می‌دهد و به همراهی باستان‌شناس اطلاعات استخراج شده را ثبت و قابل ارائه به مردم و متخصصین می‌کند.
این مستندساز پیرامون کارگاه‌های مستند باستان‌شناسی که قرار است از تاریخ 17 مهر‌ماه 96 در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار شود، توضیح داد: این کارگاه‌ها با هدف توصیف و بسط و گسترش بحث علوم میان‌رشته‌ای برگزار می‌شوند. باستان‌شناسی به عنوان علمی که از علوم میان‌رشته‌ای بهره می‌برد و زندگی جوامع کهن سال را مورد مطالعه قرار می‌دهد، می‌تواند با سینما به عنوان صنعت- هنر در بیان یافته‌های خود و ثبت اسناد و مدارک به عنوان موضوع میان‌رشته‌ای ارتباط برقرار کند.
وی افزود: در این کارگاه باستان‌شناسان با سینما آشنا می‌شوند. شیوه بیان و طبقه‌بندی اطلاعات علمی در سینمای مستند را می‌شناسند و فرا می‌گیرند که چگونه با فیلمساز مستند ارتباط برقرار کرده و همکاری کنند. در کنار باستان‌شناسان، مستندسازان هم با باستان‌شناسی و حوزه علوم میان‌رشته‌ای مرتبط با باستان‌شناسی آشنا می‌شوند؛ علومی چون زمین باستان‌شناسی، گیاه باستان‌شناسی، انسان‌شناسی، معماری باستان‌شناسی، جانور باستان‌شناسی، چوب باستان‌شناسی، صنعت باستان‌شناسی و..
مظاهری‌پور در ادامه گفت: در کارگاه‌های باستان‌شناسی مستندسازان با این موضوع آشنا می‌شوند که چگونه یک پروژه باستان‌شناسی را ثبت و مستندسازی کنند؛ این که سئوال‌های علمی را به نحوی درست مطرح کنند و چگونه با یک گروه باستان‌شناس در زمان کاوش همراه شوند. ضمن اینکه با مواد مطالعاتی باستان‌شناسان هم آشنا می‌شوند تا اهمیت یافته‌ها را به درستی تشخیص دهند. باستان‌شناسان هم شیوه همراهی و همفکری با مستندسازان را فرگرفته و با تکنیک‌های بیان و روایت در سینمای مستند آشنا می‌شوند.
وی در پایان باید تأکید کرد: سینمای مستند باستان‌شناسی اتحادی است بین دو قدرت هنری و علمی که مواد و ظرفیت‌هایش در کشور ما مورد توجه مردم جهان است. ایران را با تمدن و تاریخش می‌شناسند. سرزمین ما مالک تمدن است و تمدن‌ها در جهان انگشت‌شمارند. معرف سرزمین ما آثار باستانی آن است و سینمای مستند به مثابه سند برای ثبت اسناد و مدارک ملی ما به شمار می‌رود.

بازگشت