1396-09-20

نمایش 57 مستند ایرانی و خارجی در دومین روز جشنواره سینماحقیقت

سالن های پردیس سینمایی چارسو در دومین روز از جشنواره سینماحقیقت میزبان 57 فیلم ایرانی و خارجی خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، برنامه های یازدهمین جشنواره سینماحقیقت در روز دوشنبه 20 آذر ماه به شرح ذیل است:

سالن شماره یک:
ساعت 9:30 «سوراخی در سر»، ساعت 11:15 «معمای شاه سینما»، ساعت 14 «تئاتر بزرگ» و «صدای نجوای درخت را در شب شنیدم»، ساعت 15:45 «لاوراتوار»، «فرهنگ عبارت است از» و «زندگی روی خاکریز»، ساعت 17:30 «سالسوس» و «زیورک»، ساعت 19:15 «لوتوس» و «در جستجوی خانه خورشید»، ساعت 21 «دست های خالی»، ساعت 22:45 «ماکالا»

سالن شماره دو:
ساعت 10 کارگاه تولید مشترک و فاند، ساعت 14 کارگاه جلوه های بصری در سینمای مستند، ساعت 16:45 «ورا»، «کشتار ایالت کنت»، «کلیسا: قانون سکوت»، ساعت 19 «نادره کار» و «ستاره ای دور اما روشن»، ساعت 20:45 «سربازخانه» و «گوتنبرگ کجاست؟»

سالن شماره سه:
ساعت 10 «بابایی» و «تک روز دهم»، ساعت 11:45 «وازاریه» و «وادی خاموشان»، ساعت 14:30 «پدر پروانه ها» و «فرزندان زمین»، ساعت 16:15 «شیخ حسن»، «شیر فرات»، «پلی به خیبر»، ساعت 18 «ادوارد»، ساعت 19:45 «نسیان»، ساعت 21:30 «قائم مقام»

سالن شماره چهار:
ساعت 9:45 «داستان های حیات وحش دهکده»، ساعت 11:30 «فرزند نامشروع»، «زیرزمین»، «امواج، تاریخ زندگی و رویاهای گمشده و پیدا شده»، ساعت 14:15«جام کارگران»، ساعت 16 «1989»، ساعت 17:45 «تجاوز ریسی تیلور»، ساعت 19:30 «صدای زمستان» و «بولینگو، جنگل عشق»، ساعت 21:15 «مجموعه»، «شصت و نه دقیقه از هشتاد و شش روز»، ساعت 23 «کارآگاهان حقیقت»

سالن شماره پنج:
ساعت 9:15 «آزرده»، ساعت 11 «آب سوخته» و «در گرداب انقراض»، ساعت 13:45 «علی آقا»، ساعت 15:30 «چهل و یک» و «پندوم»، ساعت 17:15 «شرح یک عکس» و «خاک های نرم فکه»، ساعت 19 «تجربه شرقی» و «ارمغان»، ساعت 20:45 «راه دل» و «پنج شنبه سوری»، ساعت 22:30 «داستان عروسک ها» و «وقایع خانه سینما»
بازگشت