1396-09-20

مجاوری: فرهنگی غنی داریم اما فراموشکاریم

سودابه مجاوری گفت:ما فرهنگ غنی داریم اما بسیار فراموشکار و بی خاطره هستیم و از گذشته مان نگهداری نمی کنیم.
به گزارش ستاد خبری یازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت، سودابه مجاوری کارگردان «وه انتیوک شاپور» و مهدی موسوی فیلمبردار این فیلم میهمانان نخستین روز «فیلم خبر» یازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت بودند.
مجاوری درباره موضوع این فیلم گفت: فیلم درباره شهری به اسم «وه انتیوک شاپور» یا جندی شاپور است که در دوران ساسانی ساخته شده و اولین شهر پزشکی و بین المللی جهان باستان بوده است. شهری که بسیار معروف و مطرح بوده اما تلاش بسیاری از جانب عرب ها، ترک ها، غربی ها و حتی خودمان می شود تا تاریخ این شهر را کتمان کنیم.
او افزود: ما فرهنگ غنی داریم اما بسیار فراموشکار و بی خاطره هستیم و از گذشته مان نگهداری نمی کنیم و این موضوع برای من بسیار تاسف برانگیز است. از تاریخ این شهر تنها چند مجموعه منابع کهن تکرار شده باقی مانده و یک پل و یک شالیزار. بنابراین برای روایت تاریخ این شهر با دشواری های بسیاری مواجه بودیم.
مجاوری با اشاره به این که ساخت مستند «وه انتیوک شاپور» از سال 90 تا 96 به طول انجامیده درباره حضور مهتاب کرامتی و امین تاریخ به عنوان گویندگان این مستند گفت: این دو بازیگر در امر گویندگی بسیار حرفه ای هستند. آن ها اولین بار بود که قبول می کردند نریشن مستندی را بگویند و من از آنها بسیار متشکرم چون فیلم را با صدایشان زنده کردند.
بازگشت