1396-09-20

طیاب: مستندسازان امروز پشتوانه چندین ساله دارند

منوچهر طیاب معتقد است: تکنولوژی به کمک مستندسازان نسل جدید آمده تا در شرایط راحت تری مستند بسازند.
به گزارش ستاد خبری جشنواره سینما حقیقت، طیاب با اشاره به این که امروز مستندسازی برای نسل های تازه کار سادهتری شده است، گفت: زمانی که ما شروع به مستندسازی کردیم، پیش از ما کسی در سینمای ایران مستند کار نکرده بود اما نسل جدید مستندسازان با پشتوانه چندین و چند ساله مستندسازی رو به رو هستند.
او ادامه داد: همچنین نسل جدید با توجه به پیشرفت های تکنولوژی و جهان ارتباطات به راحتی به اطلاعات دسترسی پیدا می کنند و با انبوهی از اطلاعات رو به رو هستند. بنابراین کسانی که سینمای مستند را به شکل جدی دنبال می کنند با توجه به تجربیات دیگری که با آن رو به رو هستند، می توانند فیلم های بهتری بسازند.
به گفته طیاب، مستندهایی که این روز ها ساخته می شوند بسیار به روز هستند و مسائل جدیدی را مطرح می کنند.
او افزود: ورود دوربین های دیجیتال هم کمک کرده تا هزاران فیلم تهیه شود. نمی دانم چقدر از این فیلم ها خوب هستند اما می توانم بگویم تعداد قابل ملاحظه ای از فیلمسازان هستند که در حوزه ای که کار می کنند خوب به چشم می آیند.

بازگشت