1396-09-20

هدف ده سال دوم جشنواره بدست آوردن بازار فیلم است

یکی از اعضای هیات انتخاب معتقد است: ما به اولین هدف که دیده شدن فیلم هاست در جشنواره سینماحقیقت دست یافته ایم و حالا باید روی هدف دوم که فروش فیلم هاست متمرکز شویم.
پژمان مظاهری پور مستندساز و از اعضای هیات انتخاب یازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت با عنوان اینکه مجموعه معقولی از سینمای مستند در جشنواره شرکت دارند به ستاد خبری جشنواره گفت: جشنواره حقیقت توسط خود مستندسازان در اوایل دهه هشتاد طراحی شد و نکته مهم برای مستند سازان در گام نخست دیده شدن فیلم ها و در گام بعد داشتن بازار جهت ارایه و فروش بود.
او با عنوان اینکه در ده ساله نخست این جشنواره به هدف اول رسیده ایم و حالا باید روی هدف دوم که فروش فیلم هاست متمرکز شویم گفت: برخی فیلم ها را ما انتخاب نمی کنیم بلکه خودشان با توجه به موضوع و ساختی که دارند خودشان را به اعضای هیات انتخاب تحمیل می کنند اما برای انتخاب برخی فیلم ها بحث و گفت و گو بین داوران ایجاد می شود و طبیعتا برخی دیگر از سلیقه داوران خارج است و کنار می روند.
او با اشاره به تقسیم فیلم ها در جشنواره امسال به دو بخش کوتاه و بلند عنوان کرد : این موضوع تغییر عمده ای را در ساختار جشنواره ای به وجود نمی آورد اما اگر هم تغییری اتفاق می افتد باید حداقل چند سال ادامه پیدا کند تا بتوانیم تاثیرات آن را ببینیم.
مظاهری پور اصل مهم در جریان مستند سازی را ساخت فیلم توسط مستندسازان حرفه ای دانست و بحث های نخبه گرایی و استعدادیابی را موارد حاشیه ای دانست که نمی توانند به وضعیت مستند کمک کنند.
بازگشت