1396-09-20

رحمانی: باید مدیریت جشنواره تثبیت شود

محمود رحمانی از اعضای هیات داوران جشنواره بین المللی سینما حقیقت تثبیت مدیریت و همچنین بازنگری در برخی سیاست های جشنواره را در دهه دوم برگزاری مهمترین فاکتورهای رشد دهنده این اتفاق فرهنگی برشمرد.
محمود رحمانی از اعضای هیات داوران یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران با عنوان اینکه در بخش فیلم های بلند نزدیک به 300 مستند را مورد داوری قرار داده اند گفت: اولویت من در گام اول برای انتخاب فیلم ها برخورداری از سطح استانداردی در زمینه فنی و موضوعی بود.
رحمانی داشتن شرایط اکران و جذب مخاطب را از دیگر فاکتورهای انتخاب فیلم های متقاضی شرکت در جشنواره دانست و ادامه داد: متاسفانه فکر می کنم یک سطحی انگاری کلی در آثار وجود دارد که علت اصلی آن به استفاده از دیجیتال مربوط می شود.
این عضو هیات انتخاب با اشاره به شتاب زدگی موجود در فیلم ها که باعث شده فیلمساز نتواند به جهان موضوع ورود پیدا کند گفت: در برخی از آثار فیلم در مرحله فیلمنامه و تحقیق ساخته شده بودند در حالیکه طراحی ساختار در فیلمنامه و کارگردانی پیش از شروع فیلم بسیار مهم است.
رحمانی با بیان این نکته که همواره فیلمسازی مستقل و تجربی بوده اما این موضوع باعث نشده تا در انتخاب هایش اولویتی برای این گونه از مستندها قایل شود عنوان کرد: این جشنواره هم مانند بسیاری دیگر از جشنواره ها از سیاست های مشخصی در چارچوب دولت پیروی می کند و محدودیت هایی در درون خود دارد که ربطی به دبیر جشنواره یا اعضای هیات انتخاب ندارد و سیاست های کلی و تعریف شده در سازمان سینمایی است که این موضوع موجب شده برخی از فیلم ها امکان راهیابی به جشنواره را پیدا نکنند.
این مستند ساز جشنواره فیلم فجر را ویترینی و سفارشی و جشنواره سینما حقیقت را یکی از معتبرترین و حرفه ای ترین جشنواره هایی دانست که در ایران برگزار می شود.
محمود رحمانی تثبیت مدیریت و همچنین بازنگری در برخی سیاست های جشنواره را در دهه دوم برگزاری مهمترین فاکتورهای رشد دهنده این اتفاق فرهنگی برشمرد.

بازگشت