1396-09-21

هیچ تفاوتی میان کیفیت فیلم مستند و داستانی وجود ندارد

محمد حسین فرج معتقد است: تفاوتی میان استاندارد در سینمای مستند و داستانی وجود ندارد. مستند سازان با وجهی از تاریخ در ارتباط هستند و به علت وجه استنادی که این نوع سینما دارد باید از جنبه های بیشتری به آن دقت کرد.
به گزارش ستاد خبری یازدهمین جشنواره سینما حقیقت، در ادامه کارگاه های آموزشی سینمای یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران ،در سومین روز از جشنواره کارگاه «نگاهی به استانداردهای بین المللی فنی تولید در سینمای مستند» با حضور «دکتر محمد حسین فرج» مدیر کل دفتر توسعه فناوری های سینمایی و سمعی و بصری برگزار شد.
محمد حسین فرج با عنوان اینکه تفاوتی میان استاندارد در سینمای مستند و داستانی وجود ندارد گفت: مستند سازان با وجهی از تاریخ در ارتباط هستند و به علت وجه استنادی که این نوع سینما دارد باید از جنبه های بیشتری به آن دقت کرد.
او فیلم های مستند را از گروه فیلم هایی دانست که بیشتر از آنچه برای زمان حال ساخته شوند برای آینده ساخته و مورد استفاده و تماشا قرار می گیرند.
دکتر فرج که مرکزیت صحبت های خود را بر وجه صنعتی سینما گذاشته بود با اشاره به یکی از فیلم های حاضر در جشنواره با عنوان« یک لقمه خواب» که با موبایل ساخته شده گفت: اگر قواعد و شرایط را در فیلمسازی اعمال کنید فیلمساز صنعتی و در غیر این صورت فیلمساز دیجیتال هستید.
او با اشاره به اینکه 33 نوع دوربین در تولید فیلم های حاضر در جشنواره امسال به کار گرفته شده بودند این موضوع را نشان دهنده نداشتن استاندارد بومی دانست.
دکتر فرج سینمای ایران را فاقد نظام سنجش کیفیت صنعتی و فنی برشمرد و گفت: در سینمای آنالوگ نظام کیفی در بطن روند تولید وجود داشت در حالیکه هیچ وقت سینمای ما نظام خاص سنجشی نداشت اما خود به خود در این نحوه تولید که قرار می گرفت این موارد را رعایت می کرد و نظام مند می شد.
او با طرح این سوال که \"در سینمای ایران چه کسی استانداردها را تعیین می کند؟\" و پاسخ اینکه \"هیچ کس در سینمای ایران این وظیفه را برعهده ندارد\" گفت: با نگاهی که به جدول جشنواره امسال داشتم متوجه شدم نزدیک به 65 درصد فیلم ها کارگردان و تهیه کننده شان یک نفر بود و این موضوع نشان می دهد که این خود شما هستید که باید استانداردهای کارتان را تعیین و رعایت کنید.
محمد حسین فرج مسئله اصلی سینمای داستانی را مسائل مالی دانست در حالیکه در سینمای مستند مسئله اصلی مسایل فرهنگی بوده و باید باشد.
او همچنین کیفیت را مهمترین اصل در فیلمسازی دانست حتی اگر آن فیلم برای کادر کوچک اینستاگرام ساخته شود چرا که این احتمال وجود دارد که این فیلم مورد توجه برای استفاده گسترده تری قرار گیرد،برای همین فیلمساز همیشه باید آماده اتفاقاتی از این دست باشد و فیلمش را با چنان کیفیتی تهیه کند که روی پرده هم قابل نمایش باشد.
بازگشت