1396-09-25

«ترور سرچشمه» تکرار روز شد

«ترور سرچشمه» به کارگردانی محمدحسین مهدویان تکرار روز شد.
به گزارش ستاد خبری یازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت، سالن نمایش فیلم «ترور سرچشمه» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که به عنوان فیلم تکرار روز انتخاب شده است به علت استقبال مخاطبان تغییر کرد.
این فیلم در ساعت 22:45 دقیقه شنبه 25 آذرماه در سالن شماره یک به نمایش در می آید و فیلم «برروی پل مرگ و زندگی» به کارگردانی لولا_ژیا لیو که قرار بود در سالن شماره یک در بخش ویژه نمایش داده شود به سالن شماره دو انتقال یافت.

بازگشت