1396-09-25

سانس ویژه برای دهقان و سپهری در جشنواره سینما حقیقت

فیلم های «بی گدار» و «زنبورک در گام مینور» در آخرین روز برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت شنبه 25 آذرماه به سانس ویژه رسیدند.
به گزارش ستاد خبری یازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت، فیلم های «بی گدار» به کارگردانی علیرضا دهقان و «زنبورک در گام مینور» به کارگردانی مریم سپهری در ساعت 23 شنبه 25 آذر ماه در سالن سه پردیس سینمایی چهارسو به دلیل استقبال علاقه مندان به نمایش در می آیند.
یازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت از نوزدهم تا بیست و ششم آذرماه برگزار می شود.

بازگشت