1396-09-26

هیچ ارگانی تلاش های اساتید موسیقی را به تصویر نمی کشد

وحید موسائیان گفت: هیچ ارگان و نهادی در راه ثبت تلاش های اساتید و بزرگان موسیقی تلاش نمی کند و برنامه ای ندارد.
به گزارش ستاد خبری یازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت در ادامه مجموعه نشست های فیلم خبر که به گفتگوی بی واسطه با کارگردانان مستند حاضر در جشنواره اختصاص دارد فیلم «سمفونی ایران » به کارگردانی «وحید موساییان» با حضور ناصر صفاریان مستند ساز در آخرین روز جشنواره مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.
وحید موساییان درباره انتخاب فریدون شهبازیان موسیقیدانی که همراه با او سفر به مناطقی از ایران داشته که اساتید موسیقی مقامی در آنجا زندگی می کرده اند گفت: از آنجایی که خود من به اندازه آقای شهبازیان در این زمینه اطلاعات نداشتم از ایشان خواستم تا ما را همراهی کند و در اصل فیلم با حضور ایشان شکل بگیرد.
او با توضیح این مطلب که برخورد فریدون شهبازیان با این هنرمندان زمینه ساز اتفاقات بسیار جالبی بوده گفت: متاسفانه برای ثبت وقایع اهمیت زیادی به تاریخ فرهنگی و هنری کشور داده نمی شود و بسیاری از افراد از دست می روند در حالیکه هیچ تصویر و اطلاعاتی از آنها ثبت و نگهداری نمی شود.
موساییان با اشاره به این مطلب که در طی پروژه فیلمبرداری و بعد از آن بسیاری از اساتید موسیقی مقامی از دنیا رفتند عنوان کرد:اگر امروز فرهنگ و ادبیات داریم از دل اساتید بیرون آمده است، اساتیدی که در سینمای حرفه ای ما به ندرت با تلاش های شخصی ثبت و ضبط می شوند اما هیچ ارگان و نهادی در این راه تلاش نمی کند و برنامه ای ندارد.
بازگشت