90/01/15

با ديدار «شفيع آقامحمديان» و معاون سفير ايرلند در تهران صورت مي‌گيرد: گسترش همكاري‌هاي سينمايي ايران و ايرلند و نمايش مستندهاي ايرلندي در سينماسپيده

در ديدار «شفيع آقامحمديان» مديرعامل مركز گسترش سينماي مستند و تجربي با معاون سفير ايرلند، راه‌هاي همكاري فرهنگي- هنري دو كشور ايران و ايرلند، بويژه برپايي هفته فيلم‌هاي ايراني در ايرلند و نمايش مستندهاي ايرلندي در سينما سپيده، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، در اين ديدار «شان‌ نورتن» معاون سفير ايرلند ضمن ابراز خرسندي از شركت مستندسازان ايرلندي در جشنواره بين‌المللي سينماحقيقت، خواستار تداوم همكاري با اين «مركز» شد و اظهار داشت كه با تخصيص بودجه، موجبات مشاركت بيشتر فيلمسازان ايرلندي در دوره‌هاي بعدي اين جشنواره معتبر را فراهم خواهد آورد.

بر پايه اين گزارش، در خصوص برگزاري هفته فيلم‌هاي ايراني در جمهوري ايرلند و هفته فيلم ايرلند در ايران نيز مذاكراتي بين طرفين صورت گرفت و مقرر گرديد تا آثار مستند برگزيده‌ي ايرلند پس از انتخاب، در «سينما سپيده» اكران عمومي شوند.

 

 

 

روابط عمومي

 مركز گسترش سينماي مستند و تجربي

 


بازگشت