1397-09-22

استقبال علاقمندان سینماحقیقت از فصلنامه تخصصی سینمای مستند

هفدهمین شماره فصلنامه تخصصی سینمای مستند همزمان با دوازدهمین جشنواره سینماحقیقت در دسترس علاقمندان قرار گرفت و مورد استقبال واقع شد.
به گزارش روابط عمومی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، هفدهمین شماره فصلنامه تخصصی سینمای مستند، شماره پاییز 97 با مدیرمسئولی، سید محمدمهدی طباطبایی نژاد و سردبیری امیرحسین ثنائی منتشر شد.
هفدهمین شماره فصلنامه تخصصی سینمای مستند، نگاهی به زندگی و آثار «سر دیوید اتنبورو» مستندساز نامدار داشته، نهمین جایزه شهید آوینی را مورد بررسی قرار داده و گفت وگوهایی با «جان فرانکو پانونه»، «کلر پیژمان»، «زردشت احمد» و «آنیا کوفمل» منتشر کرده است.
این مجله در 200 صفحه و با قیمت 15 هزارتومان در غرفه کتاب فروشی واقع در طبقه ششم پردیس سینمایی چارسو در دسترس علاقه مندان قرار دارد.
بازگشت