90/03/04

فيلم كوتاه «لواسان- تجريش» به جشنوارۀ بين المللي فيلم هاي كوتاهِ كوتاه ژاپن راه يافت

فيلم‌ كوتاه داستاني «لواسان- تجريش» ساختۀ «احسان اماني»، به بخش مسابقۀ جشنواره بين المللي فيلم هاي كوتاهِ كوتاه ژاپن راه يافت.

به گزارش روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و  تجربي، سيزدهمين دوره اين "جشنواره" با عنوانِ كامل «Short Shorts Film Festival & Asia»، طي روزهاي 26 خرداد لغايت 5 تيرماه 1390 در شهر «توكيو» ژاپن برگزار خواهد شد و فيلم كوتاه «لواسان- تجريش» ساختۀ «احسان اماني»،‌ در بخش مسابقۀ فيلم هايِ آسيايي جشنواره،‌ روي پرده خواهد رفت.

گفتني است كه فيلم «لواسان- تجريش» از جمله فيلم هاي كوتاهي است كه پخشِ بين المللي آن، به واحد بازرگاني «مركز گسترش سينماي مستند و  تجربي» واگذار شده است.

 

 

     روابط عمومي

مركز گسترش سينماي مستند و تجربي


بازگشت