90/03/16

مهدي كلهر: شهيد آويني يك فيلسوف بزرگ بود

مهدي كلهر گفت: سّيدمرتضي آويني اصلا فيلمساز نبود و اين كوچك كردن او است؛ شهيد آويني به عنوان يك متفكر مساله داشت كه مساله او كاملا بشري و جهاني بود. او اصلا نمي خواست فيلمساز خوبي باشد چرا كه اين حوزه اصلا برايش كوچك بود و فقط مي خواست گره گشايي كند، چرا كه او فيلسوف بزرگي بود.

وي در جمع ياران و همراهان سيّد شهيدان اهل قلم كه به مناسبت برپايي سومين دوره جايزه بزرگ شهيد آويني، در "مركز گسترش سينماي مستند و تجربي" گرد هم آمده بودند، اظهار داشت: تشكر مي كنم از اينكه براي يكبار هم كه شده، گروهي نخواستند صرفاً نان شهدا را بخورند. زماني كه از من دعوت شد تا در جلسات همفكري جايزه بزرگ شهيد آويني حضور پيدا كنم، به اين نتيجه رسيدم كه ايكاش دبيرخانه اي وجود مي داشت و مكتوبات شهيد آويني را در حوزه هاي مختلف جمع آوري مي كرد. بنده شهيد آويني را از اسفندماه 59 تا زمان شهادت مي شناختم و نوع ارتباطم با وي نيز اصلا كاري نبود.

اين مدير فرهنگي خاطرنشان كرد: شهيدآويني در يك دوره اي، تحت فشار بسيار زيادي بود وبرخي او را متهم مي كردند كه كمونيست است و دقيقاً زمان خان گزيده ها اين اتفاق افتاد، اما من به او گفتم كه خان گزيده ها متعلق به امام (ره) است و وقتي اين را شنيد، انگار كه جان دوباره اي گرفته باشد.

كلهر ادامه داد: من اصرار دارم كه فيلمسازان، خودِ آويني را بسازند؛ چرا كه آويني را بايد يك شروع ديد و نه يك پايان. اما اين شروع خيلي مهم است و نبايد صرفاً با برگزاري يك رويداد، تفكرات او را منجمد كنيم.

وي با اشاره به اينكه سينماي ايران تا پيش از سيّد مرتضي آويني، به يك بُن بست فكري رسيده بود تاكيد كرد: ما اساساً به خصوص در بحث سينما به بُن بست رسيده بوديم. اين كه مي گويند كيميايي با قيصر راه جديدي را باز كرد، يك حقيقت است و يكي از مهمترين كارهاي آويني نيز آگاهانه يا غيرآگاهانه اين بود كه شروعي دوباره براي همه فيلمسازان كشور و نه فقط در حوزه مستند بود.

وي تصريح كرد: شهيدآويني در حوزه فكري، كارهاي بسيار عظيمي براي كشور انجام داد و به اعتقاد من بايد جوانان را با مباني انديشه اي آويني آشنا كرد. شهيد آويني كسي بود كه وقتي چيزي را مي نوشت كاملا به آن فكر مي كرد و كساني كه مي خواهند در «جايزه بزرگ شهيد آويني» شركت كنند لازم است ابتدا آويني را بدرستي بشناسند. آويني براساس يك تحقيق گسترده به اين نتيجه رسيد كه مخاطب سينما، مردم هستند و بايد مردم و بخصوص جوانان را از انديشه هاي او آگاه كنيم.

مشاور سابق هنري رئيس جمهور در پايان، با اشاره به اينكه "سيّدمرتضي آويني" مفهوم شهادت را در سينماي ايران حل كرد، گفت: يكي از جدي ترين مسايل ما در سينما اين بود كه سينما در مقابل شهادت الكن است؛ بعبارت ديگر يكي از مشكل ترين بحث هاي ما در سينما اين بود كه در زمينه شهادت نمي دانستيم بايد چكار كنيم و اين مساله را شهيد آويني با سختي بسيار در روايت فتح حل كرد. آويني يك شروعي است كه مردانه بسياري از مسايل را مطرح كرد و براي نسل سوم، همه اين ها مي تواند يك كلاس درس باشد.

ستاد خبري

سومين دورۀ جايزه بزرگ شهيد آويني

 


بازگشت