1398-07-09

اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره سینما حقیقت معرفی شدند

رئیس سازمان سینمایی در احکامی اعضای شورای سیاست گذاری سیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، طی احکامی از سوی حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی، حسین ترابی، سلیم غفوری، محمد تهامی نژاد، محمد حمیدی مقدم، مرتضی رزاق کریمی، آرش اسحاقی(نماینده انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ) و رامین حیدری فاروقی(نماینده انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند ) به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره سینما حقیقت معرفی شدند.
سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» 18 تا 25 آذرماه 98 به دبیری محمد حمیدی مقدم
در شهر تهران برگزار می شود.
بازگشت