1398-09-23

دبیر جشنواره سینماحقیقت مهمان برنامه «هفت» شد

محمد حمیدی مقدم دبیر سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت با حضور در برنامه سینمایی «هفت» توضیحاتی را درباره این رویداد بین‌المللی سینمای مستند ارائه کرد.
به گزارش ستاد خبری سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت، برنامه سینمایی «هفت» در جدیدترین قسمت خود به جشنواره بین المللی سینماحقیقت پرداخت. در این قسمت از برنامه که امشب جمعه 22 آذر ماه در پایان ساعات کاری روز پنجم جشنواره روی آنتن رفت، محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره و مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به تحلیل و ارزیابی روند برگزاری و کیفیت این رویداد پرداخت.
دبیر جشنواره در بخشی از صحبت هایش در این برنامه گفت: امسال هویت بصری خود را یکپارچه کردیم و وارد استانداردسازی شیوه های اجرایی جشنواره شدیم. جشنواره محل عبور و مرور عمومی نیست و یک محل انتخاب هدفمند است.
وی با بیان این که در این برهه چند روزه جشنواره مخاطب کیفی هدفمند را انتخاب می‌کنیم،تصریح کرد: در این دوره کارت‌های هویت دار مشخص شدند و برای اولین بار برای فیلم های مستند بلیت فروشی کردیم. سینمای مستند ارزش دارد و هرکس این ارزش ها را درک کند بهایی برای آن پرداخت می‌کند. به هر حال مخالفت ها بسیار بود اما اینکار انجام شد. از روز دوم تمام سانس های ما با تعادل فروش رفت و رزرو شد.
حمیدی مقدم با تاکید بر این که بلیت فروشی تغییر مهم جشنواره امسال بود، گفت: عده ای از مخاطبان تنها فیلم های بخش بین‌الملل جشنواره را انتخاب می کنند چون میدانند که دیگر قابل دیدن نیست‌. خوشبختانه تمامی مهمانان خارجی ما به جشنواره رسیدند و تنها یک نفر از آن ها به خاطر کار امکان حضور نداشت.
پخش آیتم های گزارشی درباره بخش های مختلف جشنواره و مصاحبه با فیلمسازان و عوامل آن، مخاطبان و تماشاگران و... از دیگر موارد مربوط به جشنواره سینماحقیقت بود که در برنامه «هفت» بازتاب یافت.

بازگشت