1399-01-23

مستند تجربی «می‌نویسم نامت را» مواجهه انسان با تنهایی اجباری دوران کرونا است

در روزهای شیوع ویروس کرونا در کشور، میثم شاه‌بابایی فیلمی را با عنوان «می‌نویسم نامت را» در شهر تهران کلید زده است. این فیلمی مستند- تجربی است که با نگاهی متفاوت به بحران کرونا، مواجهه‌ای براى روزهاى پراميد پيش‌رو را به تصویر می‌کشد.
به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، شاه‌بابایی درخصوص تولید این اثر تجربی اظهار کرد: «این فيلم مواجهه انسان با تنهايى اجبارى است؛ امرى كه هم براى خود و هم جامعه مفيد است. سفرى كه هر فرد ناچار است به درون خويشتن خويش داشته باشد. آنجا كه اگر بخواهد، مى‌تواند به شهود شخصى برسد و این آزمون و نشانى از «تعهد» است.»
او ادامه داد: «می‌نویسم نامت را» نام موقت فيلمى است كه از نخستين ساعات سال ١٣٩٩ در منزل شخصى خودم كليد زدم. تم فيلم سفر است، اما به درون و خويشتن خويش. در این فیلم تلاش می‌كنم در كنكاش با خود باشم؛ با شرايط اجبارى و استثنايى روزهاى كرونا. در فيلم من تا به اينجاى كار، اشياء و طبيعت بيجان بيشترين كاركرد را داشتند و تلاش كردم خودم را با شرايط و هرآنچه تا به اينجا رخ داده، تطبیق بدهم تا این وضعیت از چشم دوربين من خارج نشود.
شاه‌بابایی تاکید می‌کند: تا امروز بيشترين نگاه‌ فیلمسازان به تلاشگران بيمارستان و عمليات درمان بوده است، اما نگرش انسان محور بودن این فیلم تجربی از حيث جامعه شناسى مى‌تواند برای مخاطبان جذاب باشد.

بازگشت