90/06/15

مهلت ارائه مستندهاي كوتاهِ «خانواده» و «تلفن همراه» به دبيرخانه جشنواره بين المللي «سينماحقيقت» تمديد شد

دبيرخانۀ پنجمين جشنواره بين المللي «سينماحقيقت» تا روز 15 مهرماه 1390 پذيراي فيلم‌هاي مستند «5 دقيقه‌اي» با موضوع «خانواده» و آثار «90 ثانيه اي» تصويربرداري شده با «تلفن همراه» خواهد بود.

روابط‌ عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي اعلام كرد: نظر به اهميت جايگاه «خانواده» در شرع مقدس اسلام و فرهنگ ديرينۀ ايرانيان، بخش ويژۀ "مسابقه ملي" پنجمين جشنواره بين المللي «سينماحقيقت» به نمايش مستندهاي پنج دقيقه اي با رويكرد «خانواده» اختصاص يافته است.

بر پايه اين گزارش، «شكار واقعه» نيز عنوان يكي ديگر از پنج بخش «مسابقه ملي» جشنواره‌ي پنجم «سينماحقيقت» است كه در آن، مستندهاي «تلفن همراه» با رويكرد حوادث اجتماعي (حداكثر تا 90 ثانيه) به نمايش عمومي درخواهند آمد.

اين گزارش مي افزايد: در هر يك از دو بخش ويژۀ خانواده و شكار واقعه، فيلم هاي ارسالي بصورت مستقل پذيرفته،‌ انتخاب،‌ داوري و نمايش داده خواهد شد و به فيلمسازان برگزيده نيز تنديس فيروزه اي جشنواره، ‌ديپلم افتخار و به ترتيب، مبلغ 25 و 15 ميليون ريال جايزه نقدي اهدا مي گردد.

            اين گزارش مي‌افزايد: عموم فيلمسازان محترم حداكثر تا تاريخ 15 مهرماه 1390 فرصت دارند تا فيلم هاي مستند 5 دقيقه اي خود با رويكرد «خانواده» و آثار 90 ثانيه‌اي تصويربرداري شده با «تلفن همراه» را به دبيرخانه پنجمين جشنواره بين المللي «سينماحقيقت» به نشاني تهران، خيابان سهروردي شمالي، ميدان شهيد قندي، شماره 15، طبقه اول (تلفن 88528312) ارائه نمايند.

            گفتني است: پنجمين جشنواره بين المللي فيلم مستند ايران: سينماحقيقت، در آبان ماه 1390 در شهر «تهران» برگزار خواهد شد.

 

 

 

                                                روابط عمومي

مركز گسترش سينماي مستند و تجربي

 


بازگشت