90/07/16

900 فيلم به دبيرخانه جشنواره سينماحقيقت ارائه شد؛ استقبال گسترده مستندسازان ايراني از جشنواره بين‌المللي سينماحقيقت

دبيرخانه پنجمين جشنواره بين‌المللي فيلم مستند ايران: سينماحقيقت، پذيراي نزديك به 900 فيلم مستند از جديدترين توليدات مستندسازان ايراني شده كه نمايانگر استقبال گسترده از مهمترين رويداد سينماي مستند ايران است.

روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي اعلام كرد: تجلي فرهنگ ديني و بومي «ايران اسلامي» در آثار مستندسازان فهيم داخلي و بازتاب فعاليت‌هاي مستندسازان برجسته جهاني براي انتقال تجربيات و تبادل فرهنگ‌ها، از اهداف اصلي پنجمين جشنواره بين‌المللي «سينماحقيقت» است كه طي روزهاي 17 تا 21 آبان‌ماه 1390، در شهر «تهران» برگزار خواهد شد.

برپايه اين گزارش، 900 فيلم مستند ارسالي به دبيرخانه جشنواره سينماحقيقت، در 9 گونه‌ي موضوعي بخشِ مسابقه ملي، مورد بازبيني و انتخاب نهايي 9 هيأت انتخاب مجزا قرار خواهند گرفت كه اين 9 گونه موضوعي به ترتيب استقبال مستندسازان، به اين شرح است: 1- اجتماعي، 2- آزاد، 3- ديني و آييني، 4-جنــگ، 5- پُــرتره، 6- زيســت محيطي، 7- تاريخي، 8- قوم‌شنـاسي، 9- سياسي. ضمن اينكه مستندهاي ورزشي، علمي و قضايي به دليل به ‌حدنصاب نرسيدن (ارائه كمتر از 30 فيلم در هر يك از 3 گونه مورد اشاره)، در بخش «مستند آزاد» مورد ارزيابي و قضاوت قرار خواهند گرفت و مابقي فيلم ها نيز در ساير گرايش‌هاي بخش مسابقه ملي (شكار واقعه، خانواده، جهاد اقتصادي) مورد پذيرش قرار گرفتند كه به دليل تمديد مهلت ارسال اين آثار، اخبار آن متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسيد.

اين گزارش مي‌افزايد: به هر يك از برگزيدگان 9 گونه‌ي موضوعي بخش مسابقه ملي، تنديس فيروزه‌اي، ديپلم افتخار و هديه نقدي 50 ميليون ريالي اهدا خواهد شد.

گفتني است: بزودي و متعاقب پايان‌كار هيأت انتخاب هر يك از گونه‌هاي موضوعي جشنواره، اسامي فيلم‌هاي برگزيده آن بخش اعلام خواهد شد.

 

 

روابط‌عمومي

 مركز گسترش سينماي مستند و تجربي


بازگشت