91/04/7

«زنده رود، یک روز بخصوص»؛ مستند درباره زاینده رود اصفهان تولید می شود

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی فیلم مستند «زنده رود، یک روز بخصوص» را به کارگردانی «محمد سعید محصصی» در دست تهیه دارد.

         به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، این فیلم مستند، وضعیت رودخانه «زاینده رود» که چند سالی است دچار خشکی فصلی شده و تاثیر زیادی بر چهره شهر و روحیات مردم اصفهان می گذارد را مورد بررسی قرار می دهد.

        برپایه این گزارش، کارگردان «زنده رود، یک روز بخصوص» در ارتباط با ساختار این فیلم مستند می گوید: ما در این فیلم، وضعیت شهر اصفهان را از دید افرادی که ارتباط مادی و معنوی با رودخانه زاینده رود دارند بیان می کنیم. مثلا عکاس دوره گرد، مرد قهوه چی، کسانی که علف های کف بستر رودخانه را جمع می کنند، افرادی که طبق یک سنت قدیمی زیر پل خواجو آواز می خوانند و «رضا نور بختیار» که عکاس حرفه ای است و در زمینه زاینده رود کتاب دارد.

        محصصی ادامه می دهد: از زمانی که آب هست تا زمانی که دیگر نیست، با این افراد هستیم و روزی که آب به رودخانه باز می گردد، حالت جشن و سرور همگانی برای مردم ایجاد می شود که «یک روز بخصوص»، همین روز است.
        گفتنی است که مراحل تصویربرداری این فیلم، همپای شخصیت ها و رودخانه پیش می رود و بجز سکانس روز جشن که احتمالا به اسفند ماه موکول می شود، تدوین کار از اواخر پاییز آغاز خواهد شد.

 

 

روابط عمومي مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی

 


بازگشت