91/04/11

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار می کند: نشست با مستندسازان در برنامه «صد سند»

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در استمرار ارتباط و همراهی با مستندسازان کشور قصد دارد تا در برنامه ای جدید تحت عنوان «صد سند»، سلسله نشست هایی را با آنها برگزار نماید.

        به گزارش روابط ‌عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مقرر گردیده که این جلسات، به طور هفتگی یا دو هفته یکبار برگزار گردد تا ضمن تعامل با فیلمسازان و استفاده از نقطه نظرات آنان، به بررسی وضعیت سینمای مستند کشور پرداخته شود.

        برپایه این گزارش، در این جلسات «شفیع آقامحمدیان» مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی پیرامون «صد پروژه مستند» که قرار است طی چند ماه آینده در دستور کار این «مرکز» گنجانده شود، با فیلمسازان به رایزنی خواهد پرداخت.

       گفتنی است: این «مرکز» به منظور شرکت در این سلسله نشست ها، رسماً از فیلمسازان محترم دعوت بعمل خواهد آورد. طبق برنامه ریزی بعمل آمده، اولین نشست «صد سند» در هفته جاری برپا خواهد گردید.

 

روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي

 


بازگشت